Formular za prijavu za učešće na VIII seminaru

I seminar za rukovodioce Dečijih folklornih ansambala

/17.novembar 2013.godine , Novi Sad/

Program seminara :

 • Poznavanje razvojnih specificnosti dece uzrasta 6-10 godina kao polazna osnovica u radu /Olgica Pušić Ugrnov, dipl.pedagog /
 • Radionica za tradicionalno pevanje / Mirjana Raić, dipl.etnomuzikolog /
 • Od rotuala do stilizacije obredne prakse u prostoru u vremenu / dr Vesna Marjanović /
 • Metodika tradicionalne igre / MA Gordana Roganović/
 • Praktična nastava- aktivnost na času-probi / MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi /

II seminar za rukovodioce Dečijih folklornih ansambala

/4.maj 2014.godine , Novi Sad/

Program  seminara :

 • Procena nivoa grupe: Procena sposobnosti i postignuća /Olgica Pušić Ugrnov, dipl. pedagog/
 • Radionica za tradicionalno pevanje: obrada pesama uz igru /Mirjana Raić, dipl. etnomuzikolog/
 • Metodika tradicionalne igre – rad sa decom predškolskog uzrasta i osnovnoškolskog uzrasta
 • /MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi /
 • Obrada dečjih tradicionalnih igara -obrada materijala, metodologija u primeni i radu sa decom
 • /MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi /

 

III seminar za rukovodioce Dečijih folklornih ansambala

/7.decembar 2014.godine , Novi Sad /

Program seminara :

 • Radionica za tradicionalno pevanje: obrada pesama uz igru /Mirjana Raić, dipl. etnomuzikolog/
 • Obrada igara – Aleksandrovačka Župa /MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi /
 • Saradnja sa porodicom – radionica /Olgica Pušić Ugrnov, dipl. pedagog/
 • Primenjena etnologija: tradicionalne forme odevanja i religijske prakse dece u Aleksandrovačkoj Župi krajem XIX i početkom XX veka /Miloš Rašić, dipl. etnolog-antropolog /

IV seminar za rukovodioce Dečijih folklornih ansambala

/21.novembar 2015.godine , Novi Sad /

Program  seminara :

 • Orkestar-Neizostavni deo jednog folklornog ansambla /Bojan Milinković, dipl. etnomuzikolog/
 • Pravila ponašanja u grupi /Olgica Pušić Ugrnov, dipl. pedagog/
 • Obrada igara – Lužnica /MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi/
 • Metodika fizičkog vaspitanja /Mr Angela Mesaroš – Živkov, profesor VŠSSOV u Kikindi/
 • Pomirenje teorije i prakse: kontemplativni pristup u primeni narodne nošnje na primeru nošnje Lužnice /Miloš Rašić, dipl. etnolog-antropolog, Muzej istorije Jugoslavije/

 

Obuka za pisanje predloga projekata u oblasti kulture

/21.novembar 2015.godine , Novi Sad /

 • Predavač : Jovana Rastović,dipl. psiholog

V seminar za rukovodioce Dečijih folklornih ansambala

/22.maj 2016.godine , Novi Sad /

Program  seminara :

 • Vaspitna uloga umetničkog rukovodioca /Olgica Pušić Ugnov, dipl. pedagog/
 • Radionica za tradicionalno pevanje: obrada pesama /Mirjana Raić, dipl. etnomuzikolog/
 • Folklor, folklorizam, fejklor: politike kulturno-umetničkih društava“ /Miloš Rašić, MA etnolog-antropolog/
 • Obrada igara – SMEDEREVSKO PODUNAVLJE /MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi/

 

VI seminar za rukovodioce Dečijih folklornih ansambala

/25. i 26.maj 2017.godine , Novi Sad /

 • Aktivnosti koje prethode pevanju ,teorijsko i praktično predavanje /Olgica Pušić Ugrnov, dipl. pedagog i Mirjana Rastović, MA muzički pedagog/
 • Kratko uputstvo za izmišljanje tradicije“ /Miloš Rašić, MA etnolog-antropolog/
 • Radionica tradicionalnog pevanja /MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi/
 • Interaktivna radionica: Učenje i primena tradicionalnih narodnih igara sa decom /MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi/
 • Obrada igara: Budžak /MA Gordana Roganović, profesor VŠSSOV u Kikindi/
 • Obrada igara: Budžak

VII Seminar za rukovodioce decijih folklornih ansambala

/10. mart 2018. godine, Novi Sad/

Program seminara:

 • Kako uskladiti potrebe deteta, porodice i umetničkog rukovodioca? – Olgica Pušić Ugnov, dipl. pedagog
 • „Ko nas to ocenjuje?“, problematika smotre folklora i primena dečije nošnje – Miloš Rašić, MA etnolog-antropolog
 • Obrada igara – GRUŽA / sa akcentom na dečiji repertoar / Slavica Mihailović

 

To Top